Overall Gender Class Bib Nation Name Class Gender Start SP 1 CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 14 CP 15 CP 16 Finish Time
3309 Liying Ju Women f 00:00:00
3316 Lily Sun Women f 00:00:00
3317 Li Huang Women f 00:00:00
3318 Ying Li Women f 00:00:00
3337 Minlin Li Women f 00:00:00
3347 Mu Lin Women f 00:00:00
3350 Lok Yin Patricia Leung Women f 00:00:00
3354 Xiaomu He Women f 00:00:00
3364 Ann Cheng-echevarria Women f 00:00:00
3367 Sin Tung Tong Women f 00:00:00
3385 Man Ngan Pennie Poon Women f 00:00:00