Overall Gender Class Bib Nation Name Class Gender Start SP 1 CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 14 CP 15 CP 16 Finish Time
3035 Rui Guang Xiao Men m 00:00:00
3045 Bing Yang Men m 00:00:00
3052 Ping Gong Men m 00:00:00
3054 Bocong Yu Men m 00:00:00
3056 Zinan Mai Men m 00:00:00
3062 Shunji Kuang Men m 00:00:00
3066 Zhao Li Men m 00:00:00
3072 Peter Fung Men m 00:00:00
3089 Adam Glendinning Men m 00:00:00
3094 Chun Kwok Tsang Men m 00:00:00
3101 Yong Lin Men m 00:00:00
3115 Ruliang Lin Men m 00:00:00
3118 Peng Chen Men m 00:00:00
3144 Bo Liu Men m 00:00:00
3152 Ronald Chan Men m 00:00:00
3157 Chi Ho Mok Men m 00:00:00
3159 Kwok Hung Wong Men m 00:00:00
3176 Ming Tse Chou Men Male 00:00:00
3177 Ka Chong Lei Men Male 00:00:00
3180 Chunsheng Qu Men m 00:00:00
3202 Norhalim Nordin Men Male 00:00:00
3227 Chi Leung Li Men m 00:00:00
3260 Dong Ping Chen Men m 00:00:00